Elementarny kurs pierwszej pomocy

Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem pozorantów, specjalistycznego sprzętu dydaktycznego oraz efektów specjalnych, co gwarantuje warunki bliskie rzeczywistym. Uczestnicy posługują się zarówno powszechnie dostępnymi materiałami jak i specjalistycznym sprzętem medycznym. Zadania stawiane przed uczestnikami nie rzadko weryfikują umiejętność organizacji pracy w zespole i ich sprawność fizyczną.

 

Cel kursu:

Kurs w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy z uwzględnieniem podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.

Adresaci kursu:

Kurs kierowany jest dla osób bez przeszkolenia medycznego, pracowników Firm i Przedsiębiorstw, w celu nauki udzielania Pierwszej Pomocy na terenie zakładu pracy.

Program ogólny:

Kurs trwa 4 godziny dydaktyczne i jest realizowany w ciągu jednego dnia. Organizowany jest w grupach 5-10 osób. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Ćwiczenia odbywają się z wykorzystaniem specjalistycznych fantomów i trenażerów.

Program szczegółowy: