Wdrażanie systemu HACCP

System HACCP, czyli Hazard Analysis and Critical Control Point, a po polsku „Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny” to system zapewniający odpowiednią jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.

 

Opracowujemy i Wdrażamy System HACCP we wszystkich przedsiębiorstwach sektora spożywczego na terenie Całego Kraju. Dla Nas nie ma rzeczy niemożliwych.

 

W ramach współpracy wykonamy:

- analizę zagrożenia i wyznaczenie Krytyczne Punkty Kontroli (CCP) dla każdego zakładu sektora spożywczego;

- całkowitą, niezbędną dokumentację w formie papierowej i elektronicznej;

- wdrożenie systemu HACCP w funkcjonowanie przedsiębiorstwa;

- przeszkolenie osób pracujących w placówce do prawidłowego prowadzenia HACCP;

- analizę poprawności działania systemu.