Wypadki przy pracy

Proponujemy profesjonalne opracowanie dokumentacji powypadkowej BHP. Pamiętaj, że zgodnie z rozporządzeniem, zespół powypadkowy ma 14 dni na sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

 

Zajmujemy się kompleksowym sporządzaniem pełnej dokumentacji wypadkowej dotyczącej:

- wypadków przy pracy lekkich, ciężkich, śmiertelnych, zbiorowych,

- wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy,

- wypadków w drodze do i z pracy.

 


Oferujemy możliwość weryfikacji rozpoczętej, sporządzonej, sporządzanej dokumentacji powypadkowej, korektę dokumentacji powypadkowej, kończenie rozpoczętego, zawieszonego, porzuconego postępowania powypadkowego zarówno od strony poszkodowanego, zespołu powypadkowego jak i służby BHP, wsparcie w działaniach związanych z wypadkami, ochronę interesów pracodawcy i pracownika, rozwiązywanie problemów związanych z dokumentacją powypadkową. Oferujemy rzetelność i pełen profesjonalizm.

 

Pamiętaj! zgodnie z art. 234 § 2 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.