Szkolenia okresowe BHP

Szkolenie Okresowe z zakresu BHP ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno organizacyjnymi w tym zakresie.

Prowadzimy Szkolenia Okresowe BHP dla:

- Osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności dyrektorów, kierowników, mistrzów i brygadzistów;

- Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;

- Pracowników inżynieryjno - technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;

- Pracowników administracyjno - biurowych i innych niewymienionych w powyższych punktach, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).