Profesjonalny nadzór BHP nad zakładami pracy w Katowicach, Będzinie i okolicach

Jako renomowana firma outsourcingowa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oferujemy kompleksowy nadzór BHP nad przedsiębiorstwami różnych branż. Świadczymy usługi dla całych zakładów, jak i poszczególnych stanowisk. Działamy na każdym pionie organizacyjnym – wśród pracowników najniższego szczebla, a także kadry zarządzającej. Umożliwiamy m.in.:

– analizę stanowisk pracy – przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego, przygotowanie instrukcji stanowiskowej, organizację stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami itp.,

  • przeprowadzanie szkoleń BHP, PPOŻ oraz kursów pierwszej pomocy dla pracowników,
  • systematyczne kontrole BHP i PPOŻ na terenie zakładu pracy (z uwzględnieniem przestrzegania przepisów przez pracowników),
  • analizę czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy,
  • wsparcie w przypadku kontroli instytucji państwowych m.in. Państwowej Inspekcji Pracy czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji w przypadku wypadków w miejscu pracy.

Swoje usługi świadczymy na terenie Będzina, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Sosnowca, Mysłowic, Chorzowa, Tychów a także na terenie innych miast i województw. Serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy!