Nadzór BHP nad warunkami pracy

Stały Nadzór BHP i PPOŻ (służba BHP) - outsourcing. Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, poprzez sprawowanie stałego nadzoru jako zewnętrzna służba.


Zakres przykładowych świadczonych usług w ramach umowy:

- organizacja szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy wszystkich grup zawodowych;

- sporządzanie analiz stanu BHP i PPOŻ;

- doradztwo w zakresie organizacji stanowiska pracy;

- sporządzanie dokumentacji powypadkowych;

- pomoc w szacowaniu ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy;

- pomoc w sporządzaniu instrukcji stanowiskowych;

- uczestnictwo w kontrolach organów zewnętrznych: Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

- pomoc w organizowaniu pomiarów środowiska pracy;

- prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów BHP przez pracowników.

 

Szczegóły dotyczące zakresu prac ustalamy z klientem indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu.