Nadzór BHP na budowie

Kordynator BHP na Budowie

Oferta skierowana do Inwestora, Generalnego wykonawcy oraz firm podwykonawczych. Pomagamy w realizacji zagranicznych i krajowych projektów budowlanych w oparciu o sprawdzone procedury, poprzedzoną szczegółową analizę zagrożeń oraz wdrożeniem rozwiązań zarządzania bezpieczeństwem pracy na terenie budowy. Na każdym etapie inwestycji jesteśmy wsparciem dla Inwestora, Kierownika budowy oraz pracowników firm podwykonawczych. Skuteczność naszych działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenach budów została kilkukrotnie wyróżniona w plebiscycie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy "Buduj Bezpiecznie".

 

 

Oferujemy wsparcie dla Inwestora w przygotowaniu zapisów umowy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wymagań formalnych, egzekwowania przestrzegania przepisów i zasad bhp na terenie budowy, reagowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych. Na etapie planowania i projektowania przeprowadzamy analizę i ocenę ryzyka związaną z realizacją inwestycji. Jej wyniki są podstawą do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na terenie budowy - Plan BIOZ. Wykonawców wspieramy w opracowaniu Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót - IBWR.

 

Braliśmy m.in. udział w Koordynowaniu BHP budów takich jak:

  • Remont pasa startowego - Katowice - Pyrzowice,
  • Remont Wielkiego Pieca - Dąbrowa Górnicza,
  • Remont Nagrzewnic przy Wielkim Piecu - Dąbrowa Górnicza,
  • Budowa fabryki GE - Bielsko Biała,
  • Budowa Galerii Handlowej SUPERSAM - Katowice,
  • Budowa Centrum Handlowego - Kraków Rynek.